NGUYỄN TƯỜNG THỤY – nguyentrongtaoinfo

Trích của NGUYỄN TƯỜNG THỤY Tôi đọc “THƯ NGỎ GỬI TRẦN MẠNH HẢO VÀ TRƯƠNG DUY NHẤT” của Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Đại trả lời bài viết “TIẾN SĨ