Logor Jasenovac - Wikipedia

Obaveštenje glavnog stana Poglavnika svim ustaškim bojnama od 1. aprila 1942. Zapovjedničtvo ustaške nadzorne službe izvjestilo je, da sabirni i radni logor u Jasenovcu može primiti neograničeni broj zatočenika. U vezi s time () Z A P O V I E D A M da se sve komuniste, do kojih se dođe prilikom čišćenja izvjesnog područja u