Nhat Minh Company

Công ty TNHH Nhật Minh chính thức hoạt động từ ngày 28/06/2004 khởi điểm là kinh doanh thương mại các sản phẩm nhựa phục vụ công nghiệp, sau đó từng bước thuê nhà xưởng sản xuất các loại khay, hộp nhựa…Tháng 10/2007, Nhật Minh phát triển thêm ngành kinh doanh dụng cụ gia

TRANG CHỦ - BE TRAINING -VƯỜN ƯƠM DOANH NHÂN

Bạn có hay bị mất khách hàng không? Mỗi ngày có 10 khách hàng tương tác tuy nhiên bạn chỉ chốt được 1 đến 2 khách?[]