Polygon Corporation

NEW PRODUCTS VIRDI AC 7000 - Máy Chấm Công Nhận Khuôn Mặt. VIRDI AC-7000 : hội tụ tất cả những công nghệ hiện đại nhất nhận dạng khuôn mặt và vân tay