زن و عشق در دوبیتی های هزارگی

23 نوامبر 2010 اشاره: محتوای درونی بیشتر دوبیتی های هزارگی«عشق و زن»است که با زبان این زیباسرایی های عاشقانه و لطیف انسانی بازتاب دهنده ی زیبا ترین